Blir man smartare av att spela schack? - MrSchack

Blir man smartare av att spela schack?

Det korta svaret är Ja, man kan bli smartare av att spela schack.

Att spela schack kan förbättra kognitiva färdigheter som minne, planering och problemlösning.

Schackspelet är älskat över hela världen. Från Sverige till Zhengzhou samlas människor i vardagsrum, pubar, torg och bibliotek för att mäta sina intellektuella krafter över det uppskattade rutiga brädet.

Varför är det så att folk vill ägna så mycket tid åt spelet? Det är utan tvekan för att schack innebär en intensiv intellektuell utmaning som är mycket bra för ditt sinnes hälsa.

Fortsätt läsa för att lära dig vad vi vet om fördelarna med att spela schack.

Förmågan att ta in andras perspektiv

Schack utvecklar förmågan att se saker från någon annans perspektiv. Skickliga schackspelare lär sig att förutse motståndarens nästa drag. För att förutsäga vad en annan person kommer att göra härnäst måste en spelare utveckla förmågan att anta någon annans perspektiv och utläsa vilken handling de sannolikt kommer att ta.

Beteendevetare kallar denna förmåga att se saker från en annan synvinkel för "theory of mind". Det är en förmåga som är väsentlig för att utöva empati och bygga hälsosamma sociala relationer.

En studie från 2019 visade att schack utvecklar denna förmåga att ta in andras perspektiv hos barn som spelar schack.

Bättre minne av att spela schack

Schack förbättrar minnet. Det kanske inte är förvånande att lära sig att erfarna schackspelare har starkt minne. Spelet innebär ju att memorera otaliga kombinationer av drag och deras möjliga utfall.

Det är också intressant att notera att erfarna schackspelare visar högre prestation relaterat till en specifik typ av minne: auditivt minne. Detta är förmågan att komma ihåg vad du har lärt dig genom att lyssna.

I ett experiment från år 2015 jämförde forskare återkallningsförmågan hos erfarna schackspelare med den hos personer utan schackerfarenhet. De fann att schackspelarna var betydligt bättre på att komma ihåg listor av ord de hade hört än personer som aldrig hade spelat schack.

Skickliga schackspelare har också en bättre än genomsnittlig förmåga att minnas och snabbt känna igen visuella mönster, vilket forskare tror kommer från att memorera komplexa schackpositioner.

Höjer kreativitet

Schack höjer din kreativitet. Forskare vid en skola i Indien testade kreativa tänkandefärdigheter hos två grupper av elever. En grupp tränades i att spela schack, och den andra inte.

Testerna bad eleverna att komma på alternativa användningsområden för vanliga föremål och att tolka mönster och mening i abstrakta former.

Elever som spelade schack fick högre poäng på testerna. Forskarna drog slutsatsen att schack ökade elevernas förmåga att utöva divergent och kreativt tänkande.

Finns det några nackdelar med att spela schack?

Precis som med alla hobbyer eller aktiviteter kan det finnas några nackdelar med att spela schack. Här är några saker att tänka på om du funderar på schack som en fritidssysselsättning.

Att spela schack kan vara stressande

Tävlingsschackspelare känner ofta en stor oro över sin prestation under matcher. Vissa har till och med beskrivit spelet som mental tortyr. Stress över tävlingsrankningar eller prestationer kan till och med störa hälsosam sömn.

För att bli schackproffs krävs det enorm träning och disciplin

Att bli en schackexpert kräver en betydande tidsinvestering. Du måste öva, medvetet och ofta ensam, för att skörda fördelarna med att spela schack.

Spelare som är framstående i spelet och som upplever de mentala fördelar som spelet kan stimulera, investerar timmar av studier under flera år. Även om det finns underbarn tar det för de flesta människor många år att bemästra spelet.

Fakta att ta med dig

Sammanfattningsvis har schack många kognitiva fördelar, inklusive förmågan att förbättra din:

  • intelligens
  • empati
  • minne
  • planerings- och problemlösningsförmåga
  • kreativa förmågor

Mattias Lundqvist från MrSchack

Jag är en hängiven schackentusiast. Min kärlek till spelet började i tidig ålder när jag spelade mot min farmor. Genom åren har jag djupdykt i schackets komplexitet och samlat på mig en omfattande kunskap. Min drivkraft är att utbilda andra och dela med mig av min passion för schack. Jag vill inspirera fler att utforska detta fascinerande spel och upptäcka de många fördelar det erbjuder.
Tillbaka till blogg